måndag 20 augusti 2012

SheSocial - tampongs for free

Tampons for free, där du varje månad kan få gratis tamponger, har just nu en kampanj tillsammans med Chartis - som erbjuder en kvinnlig cancerförsäkring. 

Ordet jungfrubröst istället för gelehallon påminner så mycket om min morfar. Han använde alltid ordet jungrubröst ♥

Inga kommentarer: